free simple web templates
Mobirise

Podwójne bębnowe separatory magnetyczne serii
W-PMA Double Type

Podwójne bębnowe separator magnetyczny W-PMA Double Type, produkowany przez MAPAYA SP.ZO.O., jest przeznaczony do regeneracji ciężkiego podłoża za pomocą środka ważącego magnetyt w zakładach wzbogacających rudy magnetytu w dwóch etapach, w których pierwszy wlot jest skoncentrowany na pierwszym wlocie, a ogony na tacach przejściowych podawane w separatorze drugiego przyjęcia, które są przydzielane do odpadów i koncentratu drugiego przyjęcia.
Posiadaj systemy magnetyczne od 0,08 do 0,16 Tesli.
Typy wanien: przepływ bezpośredni, przeciwprądowy, półprądowy.
Rozmiar rozdzielanego materiału: 0 - 1 mm.
Wydajność: do 300 t / h.

Linia produkowanego sprzętu:

Podwójne bębnowe separator magnetyczny W1-PMA Double Type-Z
Podwójne bębnowe separator magnetyczny W2-PMA Double Type-A
Podwójne bębnowe separator magnetyczny W2-1-PMA Double Type-K
Podwójne bębnowe separator magnetyczny W3-PMA Double Type-F

Adres

Ul. Przemiarki 23 /8
30-384 Kraków, Polska

Kontakt

Email: info@mapayasp.pl
Telefon: +48-128-810-034

Katalogi

Pobierz