Mobirise

Systemy słoneczne

Kompleksowe decyzje elektro - i ciepło generacji

Proponujemy typową decyzję "Przemysłowa elektrownia 1 мВт":
- naziemne rozmieszczenie paneli
- dostarczenia sprzętu
- montaż
- podłaczanie do "zielonej taryfy"
- możliwość do kompletowania heliokolektorami

 

 

online web builder

"Podróżna karta"

1

Przygotowawczy etap

1. Obecność osoby prawnej (Sp. z o.o., szablonowa), która będzie występowała Zleceniodawcą, właścicielem aktywów, imakiem licencji, umów i pozwalających dokumentów
2. Obecność we własności działki rolnej koniecznego placu*
- Właściciel
- plac
- w granicy miasta za granicą miasta
docelowe przepisanie działki rolnej 1401? Zamiana docelowego
3. Obecność technicznej dokumentacji na ziemię
4. Topogeodezyja
5. Dokładny plan terytorium
6. Projekt ustroju gospodarczego rolnictwa
7. Urbanistyczne warunki i ograniczenia zabudowy (jeśli działka w granicy miasta). Zabezpieczymy jego otrzymanie w GASK).
8. Odległość do najbliższej LEP napięciem nie więcej 35кВ
Obecność "zasłaniających" czynników (drzewa, budowle - perspektywne foto) 

2

Projektowy etap

1. Otrzymanie Tę w elektroprzesyłowej organizacji
2. Opracowanie projektu. Wybór "modelu" stacji
3. Uzgodnienie i ekspertyza projektu, m.in. na sejsmiczną trwałość
4. Otrzymanie deklaracji na początek budowlanych prac
5. Otrzymanie deklaracji na gotowość obiektu
6. Otrzymanie licencji NKRE:
- Generacja
- Realizacja zgodnie z nie regulowaną taryfą
7. Otrzymanie taryfy
8. Członkostwo w ORE (hurtowy rynek energii elektrycznej)
9. Zawarcie umowy z ORE
10. Wybór dostawców sprzętu

3

Budowlany etap

1. Wykonanie Tę elektroprzesyłowej organizacji
2. Zakup sprzętu
3. Budownictwo i montaż

4

Etap podłaczania

1. ASKOE
2. ASKPT

Adres

Ul. Przemiarki 23 /8
30-384 Kraków, Polska

Kontakt

Email: info@mapayasp.pl
Telefon: +48-128-810-034

Katalogi

Pobierz